27 C
Hanoi
Thứ Bảy, Tháng Chín 23, 2023

Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2023

- Thông tin tuyển sinh năm 2023 -Tuyển sinh Đại học năm 2023Tuyển sinh Đại học năm 2023Tuyển sinh Đại học năm 2023Tuyển sinh Đại học năm 2023
- Advertisement -spot_imgspot_img

Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2023 với các nội dung sau:

1. Thông tin ngành và chỉ tiêu tuyển sinh:

STTMã ngànhTên ngànhChỉ tiêu (dự kiến)Ghi chú
18540101Công nghệ thực phẩm15 
28520201Kỹ thuật Điện15 
38340301Kế toán40 
Tổng 70 

2. Phương thức tuyển sinh:

2.1. Phương thức 1: Xét tuyển.

2.1.1. Đối tượng xét tuyển: Thí sinh tham gia xét tuyển phải đáp ứng đồng thời các yêu cầu sau.

Đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học tại trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp trong thời gian không quá 02 năm;

– Ngành đúng với ngành dự tuyển;

– Xếp loại Khá trở lên;

2.1.2. Điều kiện xét tuyển: Trung bình cộng gia quyền của từng môn xét tuyển phải đạt đạt từ 5.0 điểm trở lên theo thang điểm 10 (sau khi đã cộng điểm ưu tiên, nếu có).

VD: M  = (T1 x M1 + T2 x M2 + T3 x M3) /(T1+T2+T3)

           (Trong đó: M là Môn xét tuyển, M1, M2, M3 là điểm học phần của môn học T1, T2, T3 là số tín chỉ hoặc đơn vị học trình tương ứng môn học đó)

           2.1.3. Môn xét tuyển:

STTTên ngànhMôn cơ sở NgànhMôn Ngành
1Công nghệ thực phẩmHóa sinhQuản lý chất lượng lượng sản phẩm thực phẩm
2Kỹ thuật ĐiệnMạch điệnLý thuyết điều khiển tự động
3Kế toánNguyên lý kế toánKế toán tài chính

2.1.4. Xác định điểm trúng tuyển: Điểm trúng tuyển được xác định bằng tổng điểm trung bình cộng gia quyền của môn cơ sở ngành và môn ngành theo độ dốc từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

2.1.5. Kế hoạch tuyển sinh:

– Thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển dự kiến: Đến trước ngày 30/06/2023;

– Thời gian công bố kết quả: Dự kiến ngày 30 tháng 7 năm 2023.

+ Lệ phí đăng ký xét tuyển: 200.000 đồng/hồ sơ;

+ Học phí: Theo quy định hiện hành của Nhà nước.

– Thời gian khai giảng: Dự kiến tháng 09/2023.

– Hình thức đào tạo: Được thực hiện theo hình thức chính quy.

Ghi chú: Trong trường hợp thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét tuyển chưa đủ chỉ tiêu, Nhà trường sẽ tiếp tục tuyển sinh theo phương thức thi tuyển.

2.2. Phương thức 2: Thi tuyển.

Nhà trường chỉ triển khai thu hồ sơ và tổ chức thi tuyển nếu còn chỉ tiêu sau khi tuyển sinh theo phương thức xét tuyển.

2.2.1. Đối tượng và điều kiện dự thi: Những thí sinh dự tuyển không đủ điều kiện xét tuyển hoặc không trúng tuyển khi xét tuyển được đăng ký dự thi, cụ thể như sau:

Là công dân nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tốt nghiệp đại học hoặc công nhận tốt nghiệp ngành đúng, ngành phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển;

– Đáp ứng các yêu cầu về ngoại ngữ theo quy định;

– Những thí sinh tốt nghiệp ngành phù hợp sẽ phải học bổ sung kiến thức (nếu có) theo quy định.

– Việc học bổ sung kiến thức phải hoàn thành trước khi thi tuyển và người học bổ sung kiến thức phải đóng học phí các học phần bổ sung theo mức học phí quy định đối với hệ đại học chính quy của nhà trường.

2.2.2. Môn thi tuyển:

STTTên ngànhMôn cơ sở NgànhMôn Ngành
1Công nghệ thực phẩmHóa sinhQuản lý chất lượng lượng sản phẩm thực phẩm
2Kỹ thuật ĐiệnMạch điệnLý thuyết điều khiển tự động
3Kế toánNguyên lý kế toánKế toán tài chính

2.2.3. Kế hoạch tuyển sinh và đào tạo:

– Thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự thi dự kiến: Từ 01/07/2023 đến 15/08/2023;

– Thời gian tổ chức ôn thi, học bổ sung kiến thức: Dự kiến từ 15/08/2023 đến 31/08/2023.

– Ngày thi: Dự kiến ngày 09 và 10 tháng 9 năm 2023.

Ghi chú: Trong trường hợp thí sinh đăng ký dự thi chưa đủ số lượng hoặc ảnh hưởng bởi các nguyên nhân khách quan khác, Hội đồng tuyển sinh Nhà trường sẽ xem xét và quyết định kéo dài thời gian thời gian thu hồ sơ, tổ chức thi tuyển nhưng không quá tháng 12/2023.

– Lệ phí tuyển sinh và học phí:

+ Lệ phí đăng ký dự thi: 60.000 đồng/hồ sơ; Lệ phí thi: 360.000 đồng/thí sinh;

+ Lệ phí ôn thi và học bổ sung kiến thức: Nhà trường sẽ thông báo khi thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi;

+ Học phí: Theo quy định hiện hành của Nhà nước.

– Thời gian khai giảng: Dự kiến tháng 09/2023.

– Hình thức đào tạo: Được thực hiện theo hình thức chính quy.

2.2.4. Điều kiện xét tuyển và điểm trúng tuyển:

–  Điều kiện xét tuyển: Thí sinh thỏa mãn về yêu cầu ngoại ngữ, thi đủ 2 môn, mỗi môn thi phải đạt từ 5.0 điểm trở lên theo thang điểm 10; (đã bao gồm điểm ưu tiên theo Quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT);

–  Điểm trúng tuyển được xác định bằng tổng điểm 2 môn thi theo độ dốc từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm có:

– Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm);

– Giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học đối với thí sinh tốt nghiệp đại học năm 2023 hoặc Bằng tốt nghiệp đại học đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2023 (01 bản sao công chứng);

– Bảng ghi kết quả học tập bậc đại học (01 bản sao công chứng);

– Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

– Giấy khai sinh (01 bản sao công chứng);

– Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe để học tập của bệnh viện đa khoa cấp quận (huyện) trở lên;

–  02 ảnh 4×6 (chụp trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ).

4. Yêu cầu về ngoại ngữ

Người dự tuyển thỏa mãn một trong những yêu cầu sau:

– Tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài; hoặc tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình được thực hiện chủ yếu bằng ngôn ngữ nước ngoài;

– Tốt nghiệp trình độ đại học hoặc công nhận tốt nghiệp tại Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp trong thời gian không quá 24 tháng;

– Có một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (Phụ lục I) hoặc các chứng chỉ tương đương khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

Ghi chú: 

– Nếu người dự tuyển có văn bằng tốt nghiệp đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải có công nhận về văn bằng tốt nghiệp của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Trong trường hợp ứng viên không có các văn bằng, chứng chỉ được quy định tại điểm a, b, c khoản này sẽ phải tham gia kỳ kiểm tra đánh giá năng lực tiếng anh Bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc do Nhà trường tổ chức

5. Đối tượng và chính sách ưu tiên:

3.1. Đối tượng ưu tiên

a) Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên ( tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển ) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, Ứng viên phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

b) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

c) Con liệt sĩ;

d) Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động;

đ) Ngoài dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định tại điểm a, khoản này;

e) Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hóa học.

3.2. Mức ưu tiên

Người dự tuyển thuộc đối tượng ưu tiên (bao gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng 01 điểm (theo thang điểm 10) cho một trong hai môn xét tuyển hoặc thi tuyển của ngành đào tạo mà thí sinh đăng ký dự tuyển.

6. Địa chỉ liên hệ nộp hồ sơ: Phòng Tuyển sinh và Truyền thông

–  Cơ sở Hà Nội:

+ Nhà HA3, khu giảng đường Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp – ngõ 454, Phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

+ Phòng 109 nhà HA8, khu giảng đường Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp – Số 218 Đường Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội.

– Cơ sở Nam Định: Tầng 1 nhà NA2, Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp – Số 353, Trần Hưng Đạo, TP. Nam Định.

– Hotline: 0962698288

- Advertisement -spot_imgspot_img
Latest news
- Advertisement -spot_img
Related news
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here