27 C
Hanoi
Thứ Bảy, Tháng Chín 23, 2023

Kế hoạch tuyển sinh cử tuyển năm 2022 tỉnh Quảng Ngãi

- Thông tin tuyển sinh năm 2023 -Tuyển sinh Đại học năm 2023Tuyển sinh Đại học năm 2023Tuyển sinh Đại học năm 2023Tuyển sinh Đại học năm 2023
- Advertisement -spot_imgspot_img

Căn cứ Công văn số 4721/BGDĐT-GDĐH ngày 22/9/2022 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc chỉ tiêu cử tuyển năm 2022;


Thực hiện Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 02/12/2022 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển sinh vào đại học theo chế độ cử tuyển
đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo
thông báo Kế hoạch tuyển sinh cử tuyển năm 2022, cụ thể như sau:

 1. Đối tượng, tiêu chuẩn, chỉ tiêu cử tuyển
  a) Đối tượng: Người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội
  đặc biệt khó khăn chưa có hoặc có rất ít đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là
  người dân tộc thiểu số.
  b) Tiêu chuẩn cử tuyển: Được quy định tại Điều 6 Nghị định số
  141/2020/NĐ-CP ngày 08/12/2020 của Chính phủ.
  c) Chỉ tiêu cử tuyển
  • Hồ sơ đăng ký xét tuyển học theo chế độ cử tuyển:
   a) Đơn đăng ký xét tuyển học theo chế độ cử tuyển (Mẫu số 02 quy định tại
   Phụ lục kèm theo Nghị định 141/2020/NĐ-CP ngày 08/12/2020 của Chính phủ);
   b) Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao được chứng thực từ
   bản chính giấy khai sinh;
   c) Sơ yếu lý lịch (Mẫu số 03 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định
   141/2020/NĐ-CP ngày 08/12/2020 của Chính phủ);
   d) Giấy chứng nhận con liệt sỹ, con thương binh, bệnh binh; người được
   hưởng chính sách như thương binh (nếu có);
   2
   đ) Hai ảnh chân dung (cỡ 4×6 cm) chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày
   nộp hồ sơ;
   e) Một phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của người đăng ký
   học theo chế độ cử tuyển.
 2. Thời gian, địa điểm phương thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển
 • Thời gian nộp hồ sơ: 30 ngày, kể từ ngày 09/12/2022-08/01/2023.
 • Địa điểm nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại Phòng Chính trị tư tưởng và Giáo
  dục Chuyên nghiệp-Thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc gửi qua đường
  bưu điện đến Sở Giáo dục và Đào tạo, số 58 Hùng Vương, thành phố Quảng
  Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, số điện thoại: 0255. 3824172 (hồ sơ gửi qua Bưu điện
  được tính thời gian theo dấu Bưu điện).
- Advertisement -spot_imgspot_img
Latest news
- Advertisement -spot_img
Related news
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here