25 C
Hanoi
Thứ Năm, Tháng Chín 28, 2023

Đại học Vinh tuyển sinh tiến sĩ đợt 1 năm 2023

- Thông tin tuyển sinh năm 2023 -Tuyển sinh Đại học năm 2023Tuyển sinh Đại học năm 2023Tuyển sinh Đại học năm 2023Tuyển sinh Đại học năm 2023
- Advertisement -spot_imgspot_img

Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ, Trường Đại học Vinh thông báo kế hoạch tổ chức xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2023 như sau:

I. THỜI GIAN, NGÀNH ĐÀO TẠO VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

1. Thời gian đào tạo: Từ 03 năm (36 tháng) đến 04 năm (48 tháng).

2. Các ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh

TTTên ngànhMã sốChỉ tiêu
1Chính trị học931020103
2Hoá hữu cơ944011402
3Lịch sử Thế giới922901102
4Lịch sử Việt Nam922901302
5LL&PPDH bộ môn Hóa học914011102
6LL&PPDH bộ môn Toán914011102
7LL&PPDH bộ môn Vật lý914011102
8Lý thuyết xác suất và thống kê toán học946010602
9Ngôn ngữ Việt Nam922010202
10Quang học944011002
11Quản lý giáo dục914011405
12Quản lý kinh tế931011005
13Thực vật học942011102
14Toán giải tích946010202
15Văn học Việt Nam922012102

II. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

1. Yêu cầu chung đối với người dự tuyển:

a) Đã tốt nghiệp thạc sĩ hoặc tốt nghiệp đại học hạng giỏi trở lên ngành phù hợp, hoặc tốt nghiệp trình độ tương đương bậc 7 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam ở một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù phù hợp với ngành đào tạo tiến sĩ;

b) Đáp ứng yêu cầu đầu vào theo chuẩn chương trình đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và của chương trình đào tạo tiến sĩ đăng ký dự tuyển;

c) Có kinh nghiệm nghiên cứu thể hiện qua luận văn thạc sĩ của chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu; hoặc bài báo, báo cáo khoa học đã công bố liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển; hoặc có thời gian công tác từ 02 năm (24 tháng) trở lên là giảng viên, nghiên cứu viên của các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ;

d) Có dự thảo đề cương nghiên cứu và dự kiến kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khóa.

2. Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải đạt yêu cầu về năng lực ngoại ngữ được minh chứng bằng một trong những văn bằng, chứng chỉ sau:

a) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do một cơ sở đào tạo nước ngoài, phân hiệu của cơ sở đào tạo nước ngoài ở Việt Nam hoặc cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp cho người học toàn thời gian bằng tiếng nước ngoài;

b) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học ngành ngôn ngữ tiếng nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;

c) Có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ quy định tại Phụ lục II của Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ khác tương đương trình độ bậc 4 (theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố.

3. Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có chứng chỉ tiếng Việt tối thiểu từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài và phải đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ thứ hai do cơ sở đào tạo quyết định.

4. Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của Trường Đại học Vinh (đóng học phí, kinh phí đào tạo và hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo nếu không hoàn thành chương trình đào tạo).

III. XÉT TUYỂN

Việc xét tuyển nghiên cứu sinh được thực hiện bằng cách đánh giá hồ sơ chuyên môn của các ứng viên:

1. Thành viên tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh đánh giá phân loại ứng viên thông qua hồ sơ dự tuyển theo Thang điểm đánh giá hồ sơ chuyên môn của ứng viên dự xét tuyển nghiên cứu sinh.

2. Ứng viên trình bày về vấn đề dự định nghiên cứu và kế hoạch thực hiện trước tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh. 

3. Hội đồng tuyển sinh căn cứ hồ sơ của các tiểu ban và Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo để quyết định công nhận nghiên cứu sinh.

IV. HỒ SƠ DỰ TUYỂN

1. Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

a) Đơn xin dự tuyển;

b) Lý lịch khoa học có xác nhận của cơ quan công tác hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú;

c) Bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, chứng chỉ hoặc bằng tốt nghiệp đại học ngoại ngữ có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu (trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp);

d) Minh chứng kinh nghiệm nghiên cứu khoa học quy định tại mục II.1.c và thâm niên công tác (nếu có);

đ) Đề cương nghiên cứu (theo mẫu do cơ sở đào tạo quy định);

e) Thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển của ít nhất 02 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ cùng chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu, trong đó có 01 nhà khoa học thuộc cơ sở đào tạo.

g) Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định hiện hành về việc đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu người dự tuyển là công chức, viên chức);

h) Các tài liệu liên quan khác theo yêu cầu của cơ sở đào tạo.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

V. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ VÀ XÉT TUYỂN

1. Nhận hồ sơ: Từ ngày ban hành Thông báo đến hết ngày 20/02/2023.

Lệ phí xử lý hồ sơ và học phí: Theo quy định của Trường Đại học Vinh.

2. Thời gian xét tuyển: Dự kiến từ ngày 22/02/2023 đến ngày 28/02/2023.

(Thời gian xét tuyển cụ thể của từng ngành sẽ được thông báo tới ứng viên).

3. Địa điểm xét tuyển: Trường Đại học Vinh.

4. Địa chỉ liên hệ và nộp hồ sơ:

Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: Tầng 4 Nhà điều hành, Trường Đại học Vinh, Số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Ứng viên có thể tải hồ sơ tuyển sinh trên website của Nhà trường theo địa chỉ https://phongdaotaosdh.vinhuni.edu.vn/tuyen-sinh và liên lạc với ThS. Nguyễn Thị Hải Sinh – chuyên viên Phòng Đào tạo Sau đại học (Điện thoại: 0947.089789; Email: dtsdh@vinhuni.edu.vn) để được cung cấp định hướng nghiên cứu.

Thông báo tuyển sinh

Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT

Thông tin người hướng dẫn

Hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh

Mẫu bài luận xét tuyển

- Advertisement -spot_imgspot_img
Latest news
- Advertisement -spot_img
Related news
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here